Realizace zahrad a jejich částí. Zakládání zahrad soukromých i firemních. Návrhy zahrad. Zahradní trávníky a jezírka. Konzultace a rozpočet zdarma! Zakládání trávníků – Zahrady Brada Trávníky

Zakládání trávníků na zahradě

Realizujeme nízké zahradní trávníky i kvetoucí (luční) trávníky. Založit trávník lze dvěma způsoby – setím nebo pokládkou. Při realizaci trávníku je nutné dodržet několik pravidel, které uvádíme níže. Kontaktujte nás, prvotní konzultace na místě je pro nás důležitá, a proto přijedeme na první konzultaci k Vám zdarma.

Příprava terénu pod trávník

Příprava podkladu pod trávník je velmi důležitá. Prvním krokem nejčastěji bývá odplevelení plochy pro budoucí trávník. Pokud použijeme chemické postřikové herbicidy zamezíme pozdějšímu zaplevelení trávníku a usnadníme si jeho pozdější údržbu. Tyto herbicidy (tzv. glyfosfáty) se vstřebávají do celého těla rostliny a tím odumírají i kořínky, které bychom jinak při manuálním pletí snadno přetrhli.

Příprava terénu pod trávník

Dalším logickým krokem při přípravě pozemku je modelace terénu – terénní úpravy. Pokud je třeba, provádí se hrubší modelace stavebními stroji. Poté se přistoupí k plošné úpravě terénu kultivátorem tak, aby se půda nakypřila a srovnala k výsevu nebo pokládce travních koberců.

Poté se provádí finální ruční úprava a dokonalé srovnání terénu. Nedělají se díry a trávník pak vypadá esteticky a usnadní se sekání pozemku.

Realizace trávníku

Dále přijde na řadu pokládka travních koberců, nebo výsev. Po výsevu je třeba osivo lehce zapravit do půdy a následně plochu uválcovat, a to buď strojně (používá se při větších plochách) nebo ručně (ručními válci).

Většinou osivo vzejde mezi 7-14ti dny je nutné čekat a hlavně vydatně zalévat. Zálivka platí také pro pokládku koberců pro prorůstání kořínků do stávajícího terénu. Intenzitu zalévání doporučujeme takto: zalévat několikrát denně tak, aby se při každé zálivce začaly dělat menší louže. Osivo nesmí odtékat! Celkově se dá říci že v prvních týdnech postačí udržovat vlhkost v několika centimetrech zeminy pod povrchem, avšak je velmi důležité, aby zemina úplně nevyschla. Méně vydatná zálivka vícekrát za den je ještě důležitější na svažitých pozemcích, kde osivo může snadněji odtéci z pozemku. Po vzejití trávníku a dorůstání kolem 5 cm výšky je možno přistoupit k první seči. Pokud se trávník takzvaně zapojí (zhoustne), je vhodné snížit četnost závlahy.

Realizace zahrad