Realizace zahrad a jejich částí. Zakládání zahrad soukromých i firemních. Návrhy zahrad. Zahradní trávníky a jezírka. Konzultace a rozpočet zdarma! Terénní úpravy zahrady – terén na zahradě – Úpravy terénů Plzeň

Terénní úpravy

Realizujeme hrubé terénní úpravy zahrady mechanizací, plošné úpravy terénu, modelace terénu apod. Na těchto terénních úpravách provádíme následná ozelenění – okrasné výsadby, skalky, trávníky. Jsme vybaveni vhodnou mechanizací na úpravu terénu kolem domu (roviny pod trávníky, záhony, apod.), nebo i na tvorbu terénních nerovností (skalky, vysvahování břehů, výkopy,  apod.). 

Před realizací je vhodné vidět mikroklimatické podmínky místa. Také je vhodné si promluvit o možnostech realizace, o Vašich požadavcích, optimalizovat výdaje, apod. Po této konzultaci u Vás na pozemku, Vám vypracujeme nákladový rozpočet ještě než schválíte realizaci. Spolupracujeme dlouhodobě s dodavateli materiálů a dokážeme Vám proto nabídnout přijatelnější ceny těchto materiálů, než jaké byste našli v obchodech.

Terénní úpravy na zahradě

Terénní úpravy často dodávají zahradě potřebnou dynamičnost, člení terén, vznikají zajímavosti, jako jsou umělé svahy osázené kvetoucími rostlinami, skalky se skalničkami, kterých je na našem trhu opravdu mnoho (různé barvy květů, doby květenství, velikosti….). Tyto prvky spojené s trvalkovými nebo dřevinnými výsadbami působí velmi dekorativně a v neposlední řadě reprezentativně. Pomocí výsadeb a zabezpečení příkrých terénů lze elegantně vyřešit problémové partie zahrady a současně esteticky zhodnotit prostor. 

Úprava terénu kolem domu

Členění terénu dodává zahradě intimnost a přirozeně dělí různé funkční části zahrady. Vznikají tak velice příjemná „zákoutí“.  Díky vybavení, které používáme při realizacích, se práce pro nás stává nenáročnou a našeho zákazníka finančně efektivní. Naše firma Zahrady Brada provádí též plošné úpravy terénu, které bývají často spojeny s výsevy trávníků a výsadbami. Pokud je to potřeba, provádí se hrubá úprava strojem (bagrem) a poté kypření a přesné srovnání pozemku kultivačním strojem. Při realizaci výsadeb či trávníků je důležité nakypřit, srovnat a pokud je to nutné přimísit kompost do podkladu tak, abychom usnadnili zakořenění vysetých či vysázených rostlin a umožnili vsakování a vzlínání vody. Úpravy terénu často bývají začátkem prací při realizacích zahrad.

Stavba skalky

Realizace zahrad