Realizace zahrad a jejich částí. Zakládání zahrad soukromých i firemních. Návrhy zahrad. Zahradní trávníky a jezírka. Konzultace a rozpočet zdarma! Reference zahrady – Zahrady Brada

Reference

Realizace zahrady v Dobřanech

V roce 2021 jsme zrealizovali velkou zahradu v Dobřanech. Provedli jsme terénní úpravy se založením trávníku, výsadby okrasných kvetoucích keřů, trvalek, travin, jehličnanů, alejových i ovocných stromů. Do trávníku a výsadeb jsme namontovali automatickou závlahu. Na zahradě jsme také udělali okrasné jezírko o velikosti 3x4m s potokem na el. ovládání. Výsadby u terasy a potok jsme osvětlili.

číst dále

Realizace zahrady Plzeň-jih

Založení zahrady. Skrývka stávajícího terénu – terénní úpravy hrubé strojem. Navezení ornice a následná strojní úprava terénu v ploše. Založení okrasných záhonů. Provedení výsadeb – trvalky, keře a výsadby alejových a ovocných stromů. Zhotovení cest v zahradě. Založení trávníku.

                                                                                                                             číst dále

Krásné zahradní jezírko

Zahradní jezírko jsme realizovali na rovinatém pozemku u plotu. Okrasné jezírko má velikost asi 8x4m. Byl proveden výkop s odvozem materiálu, vysvahování břehů a pokládky plachet (PVC fólie a geotextilie), dovoz a uložení kamene do jezera. Montáž čerpadla, filtrace s kaskádou (vtok do jezera). Na dalších fotkách v článku JE DOBŘE VIDĚT, JAK NAŠE FILTRACE VYČISTILA ZNEČIŠTĚNOU VODU.

číst dále

Realizace předzahrádky Plzeň-jih

Rekonstrukce původní předzahrádky zarostlé trávou. Odplevelení a zpracování terénu, pokládka plastových okrajů a následná stavba cestičky ze štěrku, pokládka netkané textilie, výsadby skalniček do dvou menších skalek, výsadby menších ovocných stromů, výsadby trvalek a kvetoucích keřů a následné mulčování výsadeb.

číst dále

Okrasné jezírko u terasy

Stavba zahradního jezírka s nočním osvětlením přímo u domu, přiléhajícího k terase. Výkop s odvozem materiálu. Vysvahování břehů a pokládka geotextilie s PVC plachtou. Svařování plachty, instalace filtrace a osvětlení.

číst dále

Zahrady Brada – Návrh zahrady

Ukázka realizace zahrady ve stádiu návrhu – zakázka realizována. Tyto návrhy zahrad vč. položkových rozpočtů jsou při následné realizaci zdarma. Je možno si u nás též objednat pouze návrh zahrady za poplatek dle náročnosti návrhu.

Realizace jezera Plzeňsko

Založení velkého okrasného jezera na Plzeňsku o rozměrech 20×16 m. Provedena úprava terénu – vyrovnání svahu, výkopové práce strojem a následné ruční vyrovnání a vyčištění jezírkové jámy. Pokládka jezírkové plachty a podkladových textilií. Navezení kamene do jezera a následné vysypání kačírkem. Výsadba vodních rostlin. Elektroinstalace. Vodoinstalace. Okolní plošná úprava terénu a založení trávníku. Založení okrasných výsadeb.

číst dále

Rekonstrukce dvou jezírek s potokem

Rekonstrukce dvou špatně založených jezírek v Plzni. Odstranění veškerého materiálu z jezer, následné mytí a uložení části zpět. Oprava a čištění fólií v jezerech a výměna fólie v potoce. Vyrovnání břehů a terénní úprava v jezerech i potoce. Doplnění a posílení technologie čištění vody – instalace nových filtrů. Odebrání nevhodných výsadeb a doplnění vhodnými druhy. Částečné přesunutí původních výsadeb kolem jezer a potoka. Částečné odstranění vodních rostlin a doplnění vhodných druhů. Pokládka netkané textilie pod výsadby a následné mulčování.

číst dále

Stavba zahradního jezírka Plzeň-sever

Stavba okrasného jezírka na zahradě  na Plzni – severu. Zahradní jezírkovýkop jezera, pokládka geotextilie a plachty PVC, okrasné výsadby v kůře, instalace čerpadla a  tlakové filtrace  s UV filtrem, instalace el. ovládání a napájení, instalace osvětlení zahrady a jezírka, stavba potůčku ve svahu, výsadba vodních rostlin.

číst dále

Realizace zahrad