Realizace zahrad a jejich částí. Zakládání zahrad soukromých i firemních. Návrhy zahrad. Zahradní trávníky a jezírka. Konzultace a rozpočet zdarma! Okrasné trávníky – trávníky kvetoucí – zakládání trávníků – Zahrady Brada

Kvetoucí trávník

Trávníky kvetoucí neboli okrasné trávníky v zahradě bývají sečeny občasně, nebo dokonce dvakrát do roka (červenec a před zimou). Tím, že se trávník seče méně často, dostane šanci vykvést a při pravidelném kvetení se trávník má snahu přeměnit na luční, či rozkvetlý trávník, ze kterého se stává velmi estetický prvek. Při založení trávníku nebo při členění plochy trávníku v zahradě je možno si dopředu rozmyslet a  pravidelně sekat v trávníku cestičky, sekat také místa častého pohybu (kolem teras, hrací zóny, apod.) a ostatní plochu sekat méně často, anebo – pokud chceme aby trávník kvetl, nejdříve v červenci.

Seč trávníku

Okrasné trávníky vyžadují seč většinou až koncem října nebo v listopadu. Při této četnosti seče, má trávník snahu se postupně měnit v přirozenou louku, kde rostliny mají čas vykvést a vyzrají jejich semena, která opět vzklíčí a louka se dostane do přirozeného koloběhu.

Trávníky kvetoucí

Při zakládání takového trávníku si můžeme pomoci včleněním druhů, které bychom rádi viděli v naší louce. Tento proces je během na dlouhou trať a je jisté, že se nám v naší louce budou prosazovat pouze některé druhy rostlin, které jsme uměle včlenili mezi porost. Je proto vhodné, nastudovat si před zakládáním Vaší louky druhy rostlin, které mají šanci v tomto společenství prospívat (původní luční rostliny nejlépe ze širšího okolí Vaší zahrady a některé velmi pěkné a odolné druhy jako jsou například kopretiny).

Luční trávník

je velice esteticky působící trávník, a to právě díky své druhové a barevné rozmanitosti. Většinou se kombinují s nízko sečenými tak, že vznikne v zahradě část pobytová a doplní ji část pohledová – tyto trávníky se sečou méně často, a proto jsou vhodné na méně využívané části zahrady (menší nároky na údržbu). Barevnost a jakási romantičnost těchto trávníků v kombinaci s vhodnými dřevinami už mile překvapila nejednoho našeho zákazníka. 

Realizace zahrad