Realizace zahrad a jejich částí. Zakládání zahrad soukromých i firemních. Návrhy zahrad. Zahradní trávníky a jezírka. Konzultace a rozpočet zdarma! Realizace zahrad Plzeň, návrhy zahrad a následné zakládání zahrad.

Realizace zahrad

Provádíme realizace zahrad, návrhy zahrad, montáž automatických závlah, apod. Realizujeme zahradní jezírka jako okrasná jezírka a koupací jezírka. Zakládáme parkové i zahradní trávníky, okrasné výsadby a skalky. Dále provádíme rekonstrukce zahrad a jejich částí. Taktéž provádíme terénní úpravy drobnou i těžkou mechanizací. Kontaktujte nás, prvotní konzultace na místě je pro nás důležitá, a proto přijedeme na první konzultaci k Vám zdarma.

Realizace zahrad – Založení zahrady

Před realizací je vhodné vidět podmínky na místě pro budoucí zahradu. Také je vhodné si promluvit o možnostech realizace, o Vašich požadavcích, optimalizovat výdaje, apod. Po této konzultaci u Vás na pozemku, Vám vypracujeme nákladový rozpočet ještě než schválíte realizaci. Spolupracujeme dlouhodobě s dodavateli materiálů a dokážeme Vám proto nabídnout přijatelnější ceny těchto materiálů, než jaké byste našli v obchodech.

Konzultace na místě realizace

Pro veškeré realizace zahrad je velmi důležitá první konzultace na místě. Při první konzultaci na Vašem pozemku většinou mluvíme o způsobu využití Vaší budoucí zahrady. K jakému účelu bude sloužit? Jak často bude využívána? Jakým způsobem? Co si vlastně od zahrady kolem Vašeho domu slibujete? Jaká máte od nás očekávání? Poté, co si takto obecněji promluvíme o těchto tématech, nastává pro nás práce s přípravou osazovacího plánu a hlavně s položkovým rozpočtem.

Návrh zahrady obsahuje nákres toho, na čem jsme se dohodli při naší první konzultaci na Vašem pozemku. Obsahuje v půdorysu základní rozčlenění pozemku, na různé typy ploch (záhony, travnaté plochy, dlažby, cestičky, terasy, apod.). V travnatých plochách je specifikováno jaký druh trávy bude použit a v záhonech jsou zakresleny pozice a velikosti jednotlivých rostlin s jejich základním a srozumitelným názvem. Jsou zde zakresleny veškeré plochy a prvky ve Vaší budoucí zahradě. Osazovací plán by po vzájemné dohodě měl vypovídat o stavu po realizaci.

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet je srozumitelný a po schválení zákazníkem pro nás jako realizátora neměnný. Obsahuje veškeré použité materiály (stavební prvky, rostliny, ochranné materiály, apod.). Dále rozpočet obsahuje položky zemní a zahradnické práce,  kde je uvedena jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celková. Jako poslední je položka doprava, kde jsou uvedeny veškeré dopravy spojené s realizací. V úvodu rozpočtu je uvedena cena bez DPH, DPH a cena s DPH.

Realizace zahrad