Realizace zahrad a jejich částí. Zakládání zahrad soukromých i firemních. Návrhy zahrad. Zahradní trávníky a jezírka. Konzultace a rozpočet zdarma! Terénní úpravy zahrady, realizace zahrad, zahradnické služby

Terénní úpravy zahrady

Realizujeme hrubé terénní úpravy zahrad mechanizací, plošné úpravy terénu, modelace terénu, zabezpečování svahů, apod. Na těchto úpravách provádíme následná ozelenění – okrasné výsadby, skalky, trávníky. Jsme vybaveni vhodnou mechanizací na terénní úpravy zahrady kolem domu (roviny pod trávníky, záhony, apod.), nebo i na tvorbu terénních nerovností (skalky, vysvahování břehů, výkopy, problémových partií, apod.). Kontaktujte nás, přijedeme na první konzultaci k Vám zdarma. Po této konzultaci u Vás na pozemku Vám vypracujeme nákladový rozpočet, abyste viděli ceny za naše služby, ještě než schválíte realizaci. Spolupracujeme dlouhodobě s dodavateli materiálů a dokážeme Vám proto nabídnout přijatelnější ceny těchto materiálů, než jaké byste našli v obchodech.

Terénní úpravy na zahradě

Terénní úpravy často dodávají zahradě potřebnou dynamičnost, člení terén, vznikají zajímavosti jako jsou umělé svahy osázené kvetoucími rostlinami, skalky se skalničkami, kterých je na našem trhu opravdu mnoho (různé barvy, barvy květů, doby květů, velikosti). Tyto prvky spojené s trvalkovými nebo dřevinnými výsadbami působí velmi dekorativně a v neposlední řadě reprezentativně. Pomocí výsadeb a zabezpečení příkrých terénů lze elegantně vyřešit problémové partie zahrady a současně esteticky zhodnotit prostor. 

Členění terénu na zahradě

Členění terénu dodává zahradě intimnost a přirozeně dělí různé funkční části zahrady. Vznikají tak velice příjemná „zákoutí“.  Díky vybavení, které používáme při realizacích se práce pro nás stává nenáročnou a našeho zákazníka finančně efektivní. Naše firma Zahrady Brada provádí též plošné úpravy terénu, které bývají často spojeny s výsevy trávníků nebo pod výsadby. Pokud je to potřeba, provádí se hrubá úprava strojem (bagrem), a poté kypření a přesné srovnání pozemku kultivačním strojem. Ve výsadbách i trávnících je důležité nakypřit, srovnat a pokud je to nutné přimísit kompost do podkladu tak, abychom usnadnili zakořenění vysetých či vysázených rostlin a umožnili vsakování a vzlínání vody. Úpravy terénu často bývají začátkem prací při realizacích zahrad.

Stavba skalky

Realizace zahrad