Realizace zahrad a jejich částí. Zakládání zahrad soukromých i firemních. Návrhy zahrad. Zahradní trávníky a jezírka. Konzultace a rozpočet zdarma! Úpravy terénu, plošné srovnání pozemku, terénní úpravy na zahradě, úprava terénu

Plošné úpravy terénu

Provádíme plošné úpravy terénu, které bývají často spojeny s výsevy trávníků nebo pod výsadby. Pokud je to potřeba, provádí se úpravy terénu strojem (bagrem), a poté kypření a přesné srovnání pozemku kultivačním strojem. Ve výsadbách i trávnících je důležité nakypřit, srovnat a pokud je to nutné přimísit kompost do zeminy tak, abychom usnadnili zakořenění vysetých či vysázených rostlin a umožnili vsakování a vzlínání vody. Úpravy terénu často bývají začátkem prací při realizacích zahrad. 

Kontaktujte nás, přijedeme na první konzultaci k Vám zdarma, jelikož je nutné před realizací vidět mikroklimatické podmínky místa. Také je vhodné si promluvit o možnostech realizace, o Vašich požadavcích, optimalizovat výdaje, apod. Po této konzultaci u Vás na pozemku, Vám  vypracujeme nákladový rozpočet ještě než schválíte realizaci. 

Plošné úpravy kultivátorem

 Terénní úpravy často dodávají zahradě potřebnou dynamičnost, člení terén, vznikají zajímavosti jako jsou umělé svahy osázené kvetoucími rostlinami, skalky se skalničkami, kterých je na našem trhu opravdu mnoho (různé barvy, barvy květů, doby květů, velikosti).

Tyto prvky spojené s trvalkovými nebo dřevinnými výsadbami působí velmi dekorativně a v  neposlední řadě reprezentativně. Pomocí výsadeb a zabezpečení příkrých terénů lze elegantně vyřešit problémové partie zahrady a současně esteticky zhodnotit prostor.

Zpracování půdy na zahradě

Snažíme se, aby pokud to není nezbytné, nebylo nutno draze dovážet substráty nebo nejrůznější komposty, které některé firmy sypou a urovnávají na stávající podklad, čímž vzniknou dvě nesourodé vrstvy, které mají jinou kvalitu a tvrdost (např. u pokládaných trávníků kořeny trávy žijí pouze z první bohaté vrstvy – trávník je náchylnější k chorobám a tolik nevydrží.).

Rádi pracujeme, pokud je to možné, se stávajícím terénem.  Jsou však případy, kdy stavební firmy odvezou, nebo znehodnotí půdu kolem domu a pak již nezbude, než tuto nově dopravit.

Samozřejmě ideální stav je, pokud je zem kolem domu kvalitní (z našich zkušeností je dobrá zem kolem soukromých staveb v 95%). Pokud ne, můžeme se stávajícím materiálem dále pracovat a přimíchávat do něj kompost, nebo hnojiva tak, abychom zajistili živiny pro budoucí zeleň.

Naše firma Zahrady Brada je vybavena vhodnou technikou pro tyto práce a není proto problémem časovým ani finančním vše efektivně realizovat.

Realizujeme hrubé terénní úpravy mechanizací, plošné úpravy terénu, modelace terénu, zabezpečování svahů, apod. Na těchto úpravách provádíme následná ozelenění – okrasné výsadby, skalky, trávníky. 

Realizace zahrad