Realizace zahrad a jejich částí. Zakládání zahrad soukromých i firemních. Návrhy zahrad. Zahradní trávníky a jezírka. Konzultace a rozpočet zdarma! Automatická závlaha Plzeň

Montáž automatické závlahy

Po prvotní konzultaci, zhotovení návrhu na míru a zhodnocení nejvhodnějšího zdroje vody se přistoupí k výkopovým pracem. Provádí se buď ručně nebo strojně. Hloubka výkopu je cca 25-30 cm pod povrchem terénu. Poté se položí potrubní systém. Ten se skládá z hlavního rozvodu, sekčního rozvodu a jednotlivých odboček k postřikovačům. Nejčastějším materiálem jsou polyetylénové trubky.  Spojování potrubí se provádí pomocí rozebíratelných mechanických spojek. Souběžně s potrubím jsou vedeny ve výkopu i kabely pro elektroinstalaci (24V). Počet vodičů v kabelu je závislý na počtu připojených elektoventilů (počet sekcí).

Po zahrnutí výkopu se instalují jednotlivé postřikovače. Nejčastějším způsobem připojení postřikovače k sekčnímu potrubí je pomocí navrtávacího pasu a závitového kolena. Postřikovače se v terénu usazují tak, aby horní plocha krytu výsuvníku nepřesahovaly nad úroveň terénu. Vždy musí být usazeny svisle bez ohledu na sklon terénu. Před usazením postřikovačů je vhodné celý systém propláchnout, protože systém může obsahovat drobné nečistoty z montáže. Do usazených postřikovačů se poté vsunou vhodné trysky.

Nedílnou součástí prací je elektroinstalace = propojení ovládací jednotky s elektromagnetickými ventily. Ty jsou uložené ve ventilové šachtici. Ovládací jednotku je vhodné umístit na suché, chráněné místo (garáž, technická místnost, zahradní domek…..). Je napájena nízkým napětím 24V AC z transformátoru, který je napojen na běžný rozvod (230V).

Po propojení ovládací jednotky s elektromagnetickými ventily se celý systém natlakuje, provede se tlaková zkouška a seřídí se jednotlivé trysky.

Realizace zahrad