Trávníky

Trávníky – zakládání

Zahrady Barda Realizujeme nízké (sekané) i kvetoucí (luční) trávníky a provádíme následnou péči jako je sekání trávy (i vysoké), provzdušnění (vertikutace), hnojení apod. Trávníky – jejich zakládání i údržba mohou být celkem snadnou záležitostí při dodržení několika základních zásad, které uvádíme níže. Máme mnohaletou praxi a založili jsme desítky trávníků, a proto máme dostatečné zkušenosti a vědomosti, abychom takovýto trávník svým klientům dodali. Naše realizace – reference

Jaký trávník?

Založení trávníku

pokládka travních koberců

terénní úpravy

příprava terénu před osetím trávou

Terénní úpravy, založení trávníku

založení trávníku setím

realizace zahrad Založit trávník jde dvěma základními postupy. Buď se jedná o založení trávníku výsevem nebo položením travního koberce. V našich zeměpisných šířkách je trávník nejčastější přirozenou pokrývkou půdy. Roste dobře spolu s nejrůznějšími bylinami a nejsou velké problémy se zakládáním a ošetřováním trávníkových ploch, které bývají základem mnoha zahrad. Je však důležité zasít správnou travní směs. Existují různé druhy trávníků, od sytě zeleného, bez plevele, až po přírodní kvetoucí louky. Výběr závisí na vašem vkusu, na funkci trávníku a charakteru zahrady. Musí být proto jasné, k jakému účelu má trávník sloužit, bude-li to jen objekt na dívání nebo místo na hraní a chození.realizace zahrad

Založení trávníku osevem

setí trávníků

Zakládání trávníku

Setí trávníku

Terénní úpravy

terénní úpravy

Založení trávníku

 

 

 

 

 

 

 

realizace zahrad Založení trávníku osevem je stále nejčastěji používaný způsob založení. Je rozhodně nejlevnější a při správném postupu přípravy půdy, závlaze i samotném setí a válcování velmi efektivní. Zvolit si správnou směs osiva dle požadavků svých, půdních i stanovištních nároků a zapracovat je rovnou do půdy v níž poroste, je nejlepší. Nikdy nesejme nebo nepokládejme trávník na substrát nesmíchaný s podkladem. Takto založený trávník neporoste dobře. Špatně koření a je náchylnější k chorobám a vysychání. Naopak správným postupem je založení trávníku do chudších půd a postupné dodávání živin. Kořeny rostliny potom musejí hlouběji do půdy – jsou delší a silnější. Proto je trávník poté odolnější k zátěži, vysýchání i chorobám, což je v zahradách žádoucí.  Půdu pod trávník je třeba zpracovat do stejné hloubky po celé ploše – nevznikají nám pak prohlubně, tvrdší a měkčí místa. Důležitým faktorem ovlivňujícím klíčení, je také správné válcování. Válců je celá řada a není pravdou, že nejlepší je ten s hladkým povrchem. Půda po založení by neměla být „zavřená“, ale přístupná vodě. Hladké válce by se měly používat pouze na větrném stanovišti.

Založení trávníku pokládkou travních koberců

zakládání trávníků

Založení trávníku

trávníky - pokládka travních koberců

hotový trávník

založení trávníku

pokládka travních koberců

 

 

 

 

trávníky Druhá zmíněná varianta je samozřejmě finančně náročnější, ale svému uživateli poskytuje okamžitý efekt v podobě hotového trávníku. Na plné využívání, takto založeného trávníku je však potřeba 2-3 týdny počkat, než se zapojí kořenový systém. Při vrstvení různých půd (zrnitost, obsah živin ap.) dochází také ke zhoršené vsákavosti a následnému vzlínání vody. Při našich schůzkách na různých zahradách vídáme velmi často problémy způsobené špatným založením trávníku a to i od odborných firem. Nejčastějším problémem je právě ono „vrstvení“, kdy se na stávající půdu prostě doveze substrát. Hezky to vypadá a dá se na tom vydělat. Majitelé, pokud jim to není jedno, potom neustále bojují s opakujícími se problémy s živinami, vodou a z chorob nejčastěji plísněmi. Trávník je světlý, u nízkých zaplevelený a nesnese zatížení. Na to se navazují další vydání časová i finanční, což v případě trávníků opravdu není třeba.

Při správném založení a pravidelné údržbě (dle typu trávníku) se vzrostlý trávník pouze seká, zalévá a občas hnojí. Není třeba postřiků, chemie na mech, apod. U nižších zahradních a více zatížených trávníků v zahradě přibude provzdušnění a vertikální řez (jaro, podzim).. Údržba má být hlavně pravidelná – u nízkých zahradních trávníků  zvláště pak sekání.Realizace zahrad

Vertikutace

Zahrady Barda Plošná vertikutace trávníku neboli provzdušnění. Odstraní zetlelé zbytky staré trávy, provzdušní vrchní část terénu, umožní lepší vsákavost vody a trávník omladí – regeneruje. Je vhodné ji provádět alespoň dvakráte za rok (nízko sečené trávníky).

údržba trávníku

vertikutace trávníku

údržba trávníku

provzdušnění trávníku

Místa zasažená chorobou trávníku nebo mechy se po vertikutaci dosypávají substráty a poté se provádí následný výsev.

údžba trávníku

vertikutace trávníku

Zahradnické služby:

Comments are closed