Realizace zahrad a jejich částí. Zakládání zahrad soukromých i firemních. Návrhy zahrad. Zahradní trávníky a jezírka. Konzultace a rozpočet zdarma! Jarní úklid zahrady – Zahrady Brada

Jarní úklid zahrady

Údržba zahrady na jaře

Jarní údržba trávníku

Údržba zahrady – prvním a nejdůležitějším krokem jarního úklidu je postarat se  řádně o trávník. Vyhrabat jej, zbavit ho nečistot, zbytků listí a suché trávy. Právě trávník potřebuje naší největší péči. Na jaře je důležité trávník provzdušnit a zbavit ho různých zimních „nečistot“.

Vertikutace – provzdušnění trávníku

Na provzdušnění malých ploch můžete použít kvalitní hrábě, avšak na větší plochy se vyplatí použít speciální přístroj, tzv. vertikutátor. Tyto vertikutátory pro údržby zahrady se dají pořídit v hobby verzi, nebo je možno pro tyto práce oslovit zahradního realizátora. Po provzdušnění trávníku je potřeba zbavit trávník prohlubní. Prohlubeň je možné zasypat substrátem a nově osít nebo odrýt celý drn a podsypat jej směsí písku a substrátu. Posledním jarním krokem k dokonalému trávníku je odstranění sněhových plísní (např. fungicidními postřiky) a následné dosetí prořídlých a poškozených míst.

Údržba zahrady – Jarní střih rostlin

Dalším krokem k jarní údržbě zahrady, kdo nestihl na podzim, je ostříhání trvalek, okrasných travin, ale i stříhání stromů (pouze však již jádrovin) a živých plotů. To platí zejména u opadavých druhů ale i např. tůjí. Živé ploty se stříhají tak, že se sestříhají boky, mírně šikmo tak, aby vršek plotu byl užší, než jejich základna. Tak bude zajištěn dostatečný přísun světla i ke spodní části plotu.

Způsoby střihu stromů

Zmenšování koruny

Nejlépe je si zjistit, jaký tvar koruny je pro váš strom přirozený, a toho je důležité se držet. Není vhodné korunu krátit křovinořezem nebo elektrickými nůžkami na živé ploty. Je dobré používat ostré nůžky na slabší větve a na silnější větve použít různé pilky. Větve je nutné zakracovat rovnoměrně po celém obvodu koruny, vždy od nejbližšího vhodného rozvětvení nebo těsně nad pupenem. Poslední pupen, který zůstane na větvi, by měl zpravidla směřovat ven z koruny tak, aby se dále rozšiřovala, tzn., aby se koruna dále nezahušťovala novými výhony.

Zúžení koruny

Tento způsob je obdobný, jak je již popsáno shora. Jde vlastně jen pouze o to, že se zakrátí postranní větve a hlavní silné větve uprostřed se neseřezávají (pokud to není nutné).

Prosvětlení koruny

U tohoto způsobu řezu se zpravidla odstraňují části koruny, které ji zahušťují, kříží se s jinými větvemi nebo rostou směrem dovnitř. Tento typ řezu je vhodný např. u okrasných třešní nebo okrasných jabloní. Umožňuje prosvětlení koruny a její provzdušnění. Tím se urychluje osychání, a zároveň omezuje rizika napadení listů nebo výhonů houbovými patogeny.

A na závěr – jak správně odřezat silné větve? Starší větve bývají silnější a tudíž těžší. Při jejich odřezávání se větev snadno odštípne nebo odlomí, což může poškodit kmen, z něhož větev vyrůstá. Nejlépe jak se tomuto vyvarovat je, že větev odřízneme nadvakrát. Nejprve větev cca 10 cm od kmene pilkou nařízneme asi tak do poloviny. Tento řez vedeme zdola nahoru. Další zářez pilkou vedeme ve vzdálenosti asi 15 cm od kmene ve směru shora dolů a tím se větev vlastní vahou odlomí v místech zářezů. Pahýl, který zůstane na kmenu tím pádem lze lehce odříznout.