Realizace zahrad a jejich částí. Zakládání zahrad soukromých i firemních. Návrhy zahrad. Zahradní trávníky a jezírka. Konzultace a rozpočet zdarma! Práce s hnojivy – Zahrady Brada

Práce s hnojivy

Hnojení zahrady

Organická hnojiva

Hnojení zahrady – veškeré rostlinstvo v zahradě bude i přes všeobecné mínění dnešní doby, dobře prosperovat i bez užití umělých hnojiv. Veškeré produkce zeleniny i ovoce nevyjímaje. Realizace zahrad prováděné v minulosti naší firmou nikdy nevyžadovaly umělá hnojiva, protože výživa rostlin je již dána koloběhem látek jako jsou např. voda, dusík nebo draslík. Při vhodném využití a podpoře těchto přirozených procesů dosáhneme kýženého efektu i v naší zahradě (odumřelé živočišné i rostlinné pletivo se při odumírání rozkládá na látky zužitkovatelné pro rostliny a ty dále poskytují potravu živočichům…)

Kompostování

Kompost, který správně založíme a budeme udržovat, plně vystačí pro hnojení rostlin v zahradě a navíc se v něm zužitkuje bioodpad z kuchyně a zahrady jak jsou zbytky zeleniny, skořápky vajec, slupky, čajové sáčky, posekaná tráva, lupení apod. Stačí pouze dodržovat několik jednoduchých zásad. Založení kompostu a úvod do udržování je vhodné v rámci založení zahrady svěřit nějaké zahradnické firmě, která provádí tyto zahradnické služby. Údržba kompostu a jeho založení nevyžaduje žádné zvláštní úsilí. Stačí pouze širší ohrada do výše 1m.
U kompostu jako takového není ani tak důležitý vzhled stavby, jako důsledné dodržování jednoduchých zásad.

hnojení zahrady
kompost

Stavba kompostu

Vždy by kompost měl být nějakým způsobem ohrazený. Dosti nevhodné k tomuto účelu jsou dle našich zkušeností úzké a vysoké plastové kompostery ( malá plocha ). Kompost by měl vzhledem ke své výšce mít i dostačující plochu. Jednotlivé vrstvy materiálu ukládaného do kompostu by měly být 150 – 200 mm silné. Dobré také je ukládat do každé druhé vrstvy chlévský hnůj ( nebo starší kompost ) kvůli tvorbě dusíku a občas není na škodu použít i urychlovač kompostu který již obsahuje látky potřebné k procesu kompostování. Poslední vrstva nahoře by měla být zemina tak, aby se kompost uzavřel. Kompost by neměl být vyšší než 1m. V našem případě, když vytváříme návrhy zahrad, počítáme již se stinným místem v zahradě kvůli vysychání kompostu . Občas je vhodné jej i pokropit vodou.
Pokud dobře založíte a udržujete kompost, měl by se jarní odpad zkompostovat již přes léto a letní odpad během podzimu. Z toho plyne že kompost se skládá z min. dvou oddělených komor. Není to ale nutností a z vlastní zkušenosti víme, že je dobré tento cyklus prodloužit na roční.