Zahradní jezírka

Zahradní jezírka

Zahrady Barda Zahradní jezírka realizujeme jako okrasná jezírkakoupací jezírka na klíč již mnoho let. Kontaktujte nás, přijedeme na první konzultaci k Vám zdarma.  Zahradní jezírka vyžadují před jejich realizací vidět mikroklimatické podmínky místa pro budoucí jezírko a také je vhodné si promluvit o možnostech realizace, o vašich požadavcích, optimalizovat výdaje, apod. Po této konzultaci u Vás na pozemku, vám zdarma vypracujeme nákladový rozpočet, abyste viděli ceny za naše služby, ještě než schválíte realizaci. Vzhledem k  tomu, že jezírka jsou náročná na materiál spolupracujeme dlouhodobě s velkoobchody a dokážeme vám nabídnout přijatelnější  ceny materiálů, než jaké byste našli v obchodech.

Založení jezírka – Stavba jezírka

realizace zahrad První kroky při stavbě okrasného jezírka i koupacího jezírka na Vaší zahradě budou stejné. Vodní prvky, které se mohou začlenit do většího prostoru při zakládání nové zahrady či zapojení vodní plochy při rekonstrukci stávající zahrady, skýtají celkově estetičtější výsledek a stanou se časem nejoblíbenější částí vaší okrasné zahrady.

 

Místo a tvar jezírka

Zahradnické služby Samozřejmě je třeba si rozmyslet nejdříve, kde bude jezírko umístěno (plocha často určí i tvar) a dále (pokud je dostatek místa) si rozmyslíme tvar. Tvar jezírka si nejlépe vyznačíme bílým pískem, nebo pilinami. Používá se také zahradní hadice, se kterou se dá hýbat a můžete si vytvořit více tvarů, než se rozhodnete. Bývá zvykem zatlouci kolíky na místech pravých úhlů a ještě je vhodné před započetím stavby naznačit v takto vytvořeném půdorysu hloubky. To se provádí opět pískem, pilinami nebo hadicí. Vyznačí se tak mělčiny a hloubky.

číst dále

 

 

Položení jezírkové fólie

Zahrady Barda Pokládka jezírkové fólie a pokládka geotextilních podložek následuje po navržení tvaru budoucího jezírka, hrubých výkopových pracích, ručním vyhlazení a dotvarování jámy a někdy i vysypání pískem.  My používáme  PVC fólie různých barev, které se nám v minulosti již osvědčily při stavbách menších, i větších nádrží (pracuje se z tloušťkou folie). Je to nejpoužívanější varianta, ne však jediná.

Jezírka na zahradu

V dnešní době se dají pořídit i prefabrikované výlisky používané většinou při stavbách menších nádrží. Tyto se jednoduše usadí do připravené jámy. Výhodou je tedy snadnější instalace. Z podobných dílů se dají sestavovat i nejrůznější tvary potůčků, mělčin, vodopádů apod.

K hydroizolaci jezírka se dá použít také beton, syntetické nástřiky nebo jíl, který je ale náročnější na stavbu,  kde se již používají složitější postupy. Z jílových cihel se například staví tak, aby nikdy nevyschly. Jeho výhodou je že, se jedná o zcela přírodní materiál. Stavbu takového jezírka je ale vhodné nechat profesionálovi.

Jezírková folie – hydroizolační fólie

realizace zahrad Nejpoužívanější metodou jsou tedy pokládky hydrizolačních fólií. PVC fólie jsou v současné době nejpoužívanější. Dobře se s nimi manipuluje a dobře se svařují. Svařovat na místě nelze (nebo velmi špatně) naopak PE folie. Ty se dají také hůře tvarovat. EDPM fólie naproti tomu mají skvělé vlastnosti, ale nevýhodou je vysoká pořizovací cena.

číst dále

 

Zahradní jezírka – jak na čistou vodu v jezírku

Zahradnické služby I když se nám povede postavit esteticky hodnotné zahradní jezírko, které je vhodně zakomponované do zahrady jako celku, ještě nemáme vyhráno. Teprve trvale čistá voda v jezírku nám přináší skutečně kvalitní zahradní prvek. A s čistotou vody v jezírku to nemusí být vždy snadné.

Výběr filtrace

realizace zahrad Záleží na mnoha aspektech, se kterými je nutno počítat již v plánovací fázi stavby pro zahradní jezírka tak, aby nás výsledek v budoucnu těšil a nikoliv naopak. Pokud si někdo pro zahradní jezírka zvolí variantu biotopu bez jakýchkoliv technologických pomůcek, či dodatečné výsadby, měl by se předem inspirovat přirozeným biotopem.

Trvale čisté vodní plochy nacházíme spíše ve vyšších nadmořských polohách, v trvalém zástinu (např. tůně v lese), tam kde má vodní plocha dostatečný přítok a odtok a celkový objem vody se tak za nějaký čas vymění a když je jezero dostatečně hluboké. Zjednodušeně tedy můžeme konstatovat, že přírodní jezírko si můžeme dovolit zbudovat na místě, kde nám přes pozemek teče prudký potůček, nádrž musíme vyhloubit alespoň 2 metry hlubokou a v okolí by měly být stromy. Většina z nás však nemá pozemek splňující tato kritéria a tak je třeba přírodě více, či méně pomoci.

číst dále

Zahradnické služby:

Soukromé zahrady  Veřejná zeleň  Plošné úpravy terénu  Terénní nerovnosti a skalky  Okrasná jezírka  Koupací jezírka  Okrasné trávníky nízko sečené  Okrasné luční trávníky vysoké  Osazovací plán a nákladový rozpočet  Terasy  Ploty  Pergoly a altány  Můstky a ostatní dřevostavby  Střih živých plotů  Střihy a řezy ovocných dřevin  Rizikové kácení  Ořezy dřevin  Chodníčky a cestičky v zahradě

Comments are closed