Záhony na zahradě

Záhony v zahradě

Zahrady Barda  Častým požadavkem při realizaci okrasných záhonů bývá  menší následná údržba. Tyto záhony na zahradě bývají opatřené nejrůznějšími  mulči  a textiliemi  proti prorůstání plevele.  Při těchto požadavcích na nenáročnou údržbu bývají ve výsadbách použity většinou nenáročné rostliny. Tyto okrasné záhony na zahradě, vzhledem k počtu druhů rostlin na našem trhu, vypadají po výsadbě velmi pěkně. Mnoho našich  zákazníků si přeje také  rostliny neopadavé. Možností je mnoho. Velmi pěkné jsou například výsadby vysokých živých kvetoucích plotů vysázených tak, aby v průběhu roku stále nějaká část plotu kvetla nebo záhony trvalek v kačírku.

 Záhony na zahradě

Okrasné záhony

Do okrasných záhonů patří i zeleninové a bylinkové výsadby. Zeleninové a bylinkové záhony jsou určeny hlavně k pěstování bylinek, různých druhů ovoce a zeleniny. Někdy bývají zastrčeny v  rohu nebo různě odděleny od ostatních ploch v zahradě, ale i tyto záhony můžou působit velice pěkně.  Bylinkové záhony  mohou vypadat jako  záhony okrasné, nebo je doplňovat, ale mohou být podobné i skalkám, jako vyvýšené záhony s  kameny dřevem i dekoračními prvky.

Skalky

Okrasné záhony, skalky a vyvýšené záhony květin, ale i nejrůznější drobné vodní plochy, či potůčky na skalkách mohou vytvořit pěknou dominantu zahrady. Okrasné záhony i Skalky mohou mít nejrůznější tvary od kolmých zídek využívajících svahování terénu, po lehce vyvýšené záhony na rovinatých zahradách. Na skalky se vysazují teplo a suchomilné rostliny pocházející z vyšších, skalnatých stanovišť. Skalničky už svým habitem neboli vzezřením bývají drobné rostlinky a už proto je vhodné je pěstovat na vyvýšených záhoncích. Skalničky pocházejí ze svažitých kamenitých terénů a proto jsou skalky jejich přirozeným stanovištěm. Skalky umožňují dobré odvodnění a poskytují skalničkám vhodný prostor ve kterém se rostlinkám dobře daří.

Okrasné výsadby

Při navrhování zahrady je dobré tyto okrasné výsadby rozvrhnout s ohledem na následnou údržbu celé zahrady. Proto zahradu navrhujeme dopředu a při realizaci se držíme plánu, vyhneme se tak jisté „nekoncepčnosti“. Více různých dominat by v zahradě mohlo působit spíše rušivě, než efektně. Střídmě zvolená dominanta dotažená do konce jak stavebně, tak esteticky, může naopak posunout zahradu na vyšší úroveň. Vždy je třeba mít na paměti co je při následné údržbě v mých silách.

Kameny v zahradě

Aby kameny které dopravíme na pozemek nebyly jen navrstvenou hromadou kamenů, je nutné postupovat podle několika pravidel. Měly by pocházet z širšího, nebo nejlépe bližšího okolí domu. Není dobré míchat více barev a druhů hornin. Vaše skalka by měla přirozeně splynout s okolní přírodou. Na rovinatějších zahradách by tato terénní nerovnost měla vybíhat pozvolna a měla by mít pozvolnější pohledovou stranu. Na svažitých pozemcích jsou efektnější a esteticky výhodnější „teráskovité“ záhonky s kameny a skalničkami jako na skalkách.realizace zahrad

Comments are closed