Kompost a jeho přínos v zahradě

Kompost v zahradě

kompost

kompost

Zahradnické služby  Přes všeobecné mínění dnešní doby lze tvrdit, že veškeré rostliny v zahradě bude dobře prospívat i bez umělých hnojiv. Toto platí i pro rostliny pěstované za účelem produkce plodů, tedy i ovoce a veškerá zelenina. Správně udržovaný kompost plně dostačuje pro hnojení na zahradách. Navíc se v něm zužitkuje bioodpad z kuchyně a zahrady (zbytky zeleniny, veškeré slupky, skořápky vajec, čaj, lupení, tráva apod).

Další důležitou pravdou vztahující se k našemu tématu je, že kompost a péče o něj nevyžaduje nějaké nezměrné úsilí. Přiměřená výživa rostlin je již dávno dána výměnou látek v přírodě. Nejdůležitější látky jako je např. voda, dusík, draslík aj. v přírodě již přirozeně kolují a při správném využití a podpoře těchto procesů (živočišné a rostlinné pletivo které odumře se při rozkladu uvolňuje na různé látky, např. dusík které jsou později využity rostlinstvem a dále opět živočichy…), můžeme dosáhnout kýženého efektu i v naší zahradě.

Každý kompost by měl být ohrazený a maximálně 1m vysoký. Kromě výšky není u kompostu ani tak důležitý vzhled stavby, jako spíše poměr plochy s výškou kompostu. Ukládaný materiál by totiž měl být pouze ve vrstvě od 15cm do 20cm výšky. Zcela nevhodné jsou proto úzké a vysoké kompostery. Každá druhá taková vrstva by kvůli tvorbě dusíku měla být chlévský hnůj nebo starší kompost. Jednotlivé vrstvy vždy „uzavřou“ vrstvy pod ní. Vhodné dle našich zkušeností je i občasné použití urychlovače kompostu, který již obsahuje látky potřebné ke kompostování.  Poslední vrstvou v kompostu by měla být souvislá vrstva zeminy které vše stlačí a uzavře.

Vhodné místo pro založení kompostu je ve stínu a v dosahu vody.  Proces kompostování totiž probíhá pouze za vlhka. Není tudíž na škodu kompost občas pokropit vodou.

Dobře založený a udržovaný kompost  zkompostuje jarní odpad během léta a ten letní přes podzim. Na jaře je tedy již použitelný pro hnojení na zahradě.  V tomto případě musí být kompost oddělen na dvě komory. Z vlastní zkušenosti víme, že je vhodné tento cyklus ( zvláště bez použití chlévské mrvy ) prodloužit na roční.

Realizace zahrad

Nabízíme vám první konzultaci u vás ZDARMA, po konzultaci vypracování položkového rozpočtu také zdarma. Návrh zahrady  v půdorysu s popisem rostlin a podrobný položkový rozpočet veškerých nákladů spojených s realizací (garantujeme 100% dodržení nákladů). V případě realizace zakázky naší firmou je veškerá dokumentace TAKÉ ZDARMA.

 

Rádi bychom vám, našim zákazníkům, poskytovali kvalitní zahradnické služby a  při návrhu i realizaci akceptovali styl, barvy a funkčnost stavby tak, aby zahrada kolem vašeho domu splňovala nároky vámi kladené a sloužila jako doplnění interiéru a  esteticky i funkčně zhodnocovala stavbu. Snažíme se navrhovat zahrady efektivně s důrazem na funkčnost, estetiku, produkci, nebo třeba i  na minimální údržbu dle priorit, které si zvolíte.realizace zahrad

Comments are closed