Zakládání trávníků

Zakládání trávníků na zahradě

Setí trávníku i pokládky travních koberců se nejčastěji provádí na jaře a k podzimu. Tato roční období však při správném postupu prací při zakládání trávníků nejsou podmínkou, ale jsou to nejlepší časy pro výsev nového trávníku nebo i pro pokládku travních koberců.

Příprava terénu pod trávník

Důležitá však je i příprava podkladu pod trávník. Prvním krokem nejčastěji bývá odplevelení plochy pro budoucí trávník. Pokud použijeme chemické postřikové herbicidy zamezíme pozdějšímu zaplevelení trávníku a usnadníme si jeho pozdější údržbu. Tyto herbicidy (tzv. glyfosfáty) se vstřebávají do celého těla rostliny a tím odumírají i kořínky, které bychom jinak při manuálním pletí snadno přetrhli.

Terénní úpravy na zahradě

Dalším logickým krokem při přípravě pozemku je modelace terénu – terénní úpravy. Pokud je třeba, provádí se hrubší modelace stavebními stroji. Poté se přistoupí k plošné úpravě terénu kultivátorem tak, aby se půda nakypřila a srovnala k výsevu nebo pokládce travních koberců.

Poté se provádí finální ruční úprava a dokonalé srovnání terénu. Nedělají se díry a trávník pak vypadá esteticky a usnadní se sekání pozemku.

Realizace trávníku

Dále přijde na řadu pokládka travních koberců, nebo výsev. Po výsevu je třeba osivo lehce zapravit do půdy a následně plochu uválcovat, a to buď strojně (používá se při větších plochách) nebo ručně (ručními válci).

Většinou osivo vzejde mezi 7-14ti dny je nutné čekat a hlavně vydatně zalévat. Zálivka platí také pro pokládku koberců pro prorůstání kořínků do stávajícího terénu. Intenzitu zalévání doporučujeme takto: zalévat několikrát denně tak, aby se při každé zálivce začaly dělat menší louže. Osivo nesmí odtékat! Celkově se dá říci že v prvních týdnech postačí udržovat vlhkost v několika centimetrech zeminy pod povrchem, avšak je velmi důležité, aby zemina úplně nevyschla. Méně vydatná zálivka vícekrát za den je ještě důležitější na svažitých pozemcích, kde osivo může snadněji odtéci z pozemku. Po vzejití trávníku a dorůstání kolem 5 cm výšky je možno přistoupit k první seči. Pokud se trávník takzvaně zapojí (zhoustne), je vhodné snížit četnost závlahy.