Realizace zahrad Plzeň

Reference  – realizace zahrad a jejich částí

Realizace zahrady Plzeň-jih

Založení zahrady. Skrývka stávajícího terénu – terénní úpravy hrubé strojem. Navezení ornice a následná strojní úprava terénu v ploše. Založení okrasných záhonů. Provedení výsadeb – trvalky, keře a výsadby alejových a ovocných stromů. Zhotovení cest v zahradě. Založení trávníku.

                                                                                                                                 číst dále

Krásné zahradní jezírko 

realizace zahrad Zahradní jezírko jsme realizovali na rovinatém pozemku u plotu. Okrasné jezírko má velikost asi 8x4m. Byl proveden výkop s odvozem materiálu, vysvahování břehů a pokládky plachet (PVC fólie a geotextilie), dovoz a uložení kamene do jezera. Montáž čerpadla, filtrace s kaskádou (vtok do jezera). Na dalších fotkách v článku JE DOBŘE VIDĚT, JAK NAŠE FILTRACE VYČISTILA ZNEČIŠTĚNOU VODU.

číst dále

Realizace předzahrádky Plzeň-jih

Rekonstrukce původní předzahrádky zarostlé trávou. odplevelení a zpracování terénu, pokládka plastových okrajů a následná stavba cestičky ze štěrku, pokládka netkané textilie, výsadby skalniček do dvou menších skalek, výsadby menších ovocných stromů, výsadby trvalek a kvetoucích keřů a následné mulčování výsadeb.

číst dále

Okrasné jezírko u terasy

Stavba zahradního jezírka s nočním osvětlením přímo u domu, přiléhajícího k terase. Výkop s odvozem materiálu. Vysvahování břehů a pokládka geotextilie s PVC plachtou. Svařování plachty, instalace filtrace a osvětlení.

číst dále

Zahrady Brada – Návrh zahrady

Ukázka realizace zahrady ve stádiu návrhu – zakázka realizována. Tyto návrhy zahrad vč. položkových rozpočtů jsou při následné realizaci zdarma. Je možno si u nás též objednat pouze návrh zahrady za poplatek dle náročnosti návrhu.

Realizace jezera Plzeňsko

Založení velkého okrasného jezera na Plzeňsku o rozměrech 20×16 m. Provedena úprava terénu – vyrovnání svahu, výkopové práce strojem a následné ruční vyrovnání a vyčištění jezírkové jámy. Pokládka jezírkové plachty a podkladových textilií. Navezení kamene do jezera a následné vysypání kačírkem. Výsadba vodních rostlin. Elektroinstalace. Vodoinstalace. Okolní plošná úprava terénu a založení trávníku. Založení okrasných výsadeb.

číst dále

Rekonstrukce dvou jezírek propojených potokem

Rekonstrukce dvou špatně založených jezírek v Plzni. Odstranění veškerého materiálu z jezer, následné mytí a uložení části zpět. Oprava a čištění fólií v jezerech a výměna fólie v potoce. Vyrovnání břehů a terénní úprava v jezerech i potoce. Doplnění a posílení technologie čištění vody – instalace nových filtrů. Odebrání nevhodných výsadeb a doplnění vhodnými druhy. Částečné přesunutí původních výsadeb kolem jezer a potoka. Částečné odstranění vodních rostlin a doplnění vhodných druhů. Pokládka netkané textilie pod výsadby a následné mulčování.

číst dále

Stavba zahradního jezírka Plzeň-sever

Stavba okrasného jezírka na zahradě  na Plzni – severu. Zahradní jezírko – výkop jezera, pokládka geotextilie a plachty PVC, okrasné výsadby v kůře, instalace čerpadla a  tlakové filtrace  s UV filtrem, instalace el. ovládání a napájení, instalace osvětlení zahrady a jezírka, stavba potůčku ve svahu, výsadba vodních rostlin.

číst dále

Zahradnické služby:

Soukromé zahrady  Veřejná zeleň  Plošné úpravy terénu  Terénní nerovnosti a skalky  Okrasná jezírka  Koupací jezírka  Okrasné trávníky nízko sečené  Okrasné luční trávníky vysoké  Osazovací plán a nákladový rozpočet  Terasy  Ploty  Pergoly a altány  Můstky a ostatní dřevostavby  Střih živých plotů  Střihy a řezy ovocných dřevin  Rizikové kácení  Ořezy dřevin  Chodníčky a cestičky v zahradě