Zahradnické služby

Realizace zahrad 

Naše firma Zahrady Brada – realizace zahrad Plzeň, se již několik let specializuje na ozeleňování soukromých zahrad. Provádíme celkové realizace zahrad, jejich částí, návrhy zahrad, zahradní jezírka okrasná i koupací, různé zahradnické služby, veřejné výsadby, apod. Dále provádíme údržbu a rekonstrukce zahrad a jejich částí. Zakládáme parkové i zahradní trávníky, okrasné záhony a skalky.  Taktéž provádíme terénní úpravy drobnou i těžkou mechanizací. Před realizací je vhodné vidět mikroklimatické podmínky místa pro budoucí zahradu. Také je vhodné si promluvit o možnostech realizace, o Vašich požadavcích, optimalizovat výdaje, apod. Po této konzultaci u Vás na pozemku, Vám vypracujeme nákladový rozpočet ještě než schválíte realizaci. Spolupracujeme dlouhodobě s dodavateli materiálů a dokážeme Vám proto nabídnout přijatelnější ceny těchto materiálů, než jaké byste našli v obchodech.

Kontaktujte nás, prvotní konzultace na místě je pro nás důležitá, a proto přijedeme na první konzultaci k Vám zdarma.

Realizace zahrad – Založení zahrady

Konzultace na místě realizace

Pro veškeré realizace zahrad je velmi důležitá první konzultace na místě. Při první konzultaci na Vašem pozemku většinou mluvíme o způsobu využití Vaší budoucí zahrady. K jakému účelu bude sloužit? Jak často bude využívána? Jakým způsobem? Co si vlastně od zahrady kolem Vašeho domu slibujete? Jaká máte od nás očekávání? Poté, co si takto obecněji promluvíme o těchto tématech, nastává pro nás práce s přípravou osazovacího plánu a hlavně s položkovým rozpočtem.

Návrh zahrady

Návrh zahrady obsahuje nákres toho, na čem jsme se dohodli při naší první konzultaci na Vašem pozemku. Obsahuje v půdorysu základní rozčlenění pozemku, na různé typy ploch (záhony, travnaté plochy, dlažby, cestičky, terasy, apod.). V travnatých plochách je specifikováno jaký druh trávy bude použit a v záhonech jsou zakresleny pozice a velikosti jednotlivých rostlin s jejich základním a srozumitelným názvem. Jsou zde zakresleny veškeré plochy a prvky ve Vaší budoucí zahradě. Osazovací plán by po vzájemné dohodě měl vypovídat o stavu po realizaci.

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet je srozumitelný a po schválení zákazníkem pro nás jako realizátora neměnný. Obsahuje veškeré použité materiály (stavební prvky, rostliny, ochranné materiály, apod.). Dále rozpočet obsahuje položky zemní a zahradnické práce,  kde je uvedena jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celková. Jako poslední je položka doprava, kde jsou uvedeny veškeré dopravy spojené s realizací. V úvodu rozpočtu je uvedena cena bez DPH, DPH a cena s DPH.

Zahradnické služby:

Soukromé zahrady  Veřejná zeleň  Plošné úpravy terénu  Terénní nerovnosti a skalky  Okrasná jezírka  Koupací jezírka  Okrasné trávníky nízko sečené  Okrasné luční trávníky vysoké  Osazovací plán a nákladový rozpočet  Terasy  Ploty  Pergoly a altány  Můstky a ostatní dřevostavby  Střih živých plotů  Střihy a řezy ovocných dřevin  Rizikové kácení  Ořezy dřevin  Chodníčky a cestičky v zahradě