Realizace zahrad

Realizace zahrad 

Realizace zahrad Naše firma Zahrady Brada – realizace zahrad, se již několik let specializuje na ozeleňování soukromých zahrad. Provádíme celkové realizace zahrad, realizace částí zahrad, návrhy zahrad, zahradní jezírka okrasná i koupací,  různé zahradnické služby, veřejné výsadby, apod. Dále provádíme údržbu a rekonstrukce zahrad a jejich částí. Zakládáme parkové i zahradní trávníky, okrasné záhony a skalky.  Stavíme drobné a dřevěné stavby v zahradě (terasy, pergoly, ploty, ap.). Taktéž provádíme terénní úpravy drobnou i těžkou mechanizací. Kontaktujte nás, přijedeme na první konzultaci k Vám zdarma. Po této konzultaci u Vás na pozemku, vám zdarma vypracujeme nákladový rozpočet, abyste viděli ceny za naše služby, ještě než schválíte realizaci.

Realizace zahrad – Založení zahrady

Konzultace na místě realizace

realizace zahrad Pro veškeré realizace zahrad je velmi důležitá první konzultace na místě. Při první konzultaci na Vašem pozemku většinou mluvíme o způsobu využití Vaší budoucí zahrady. K jakému účelu bude sloužit? Jak často bude využívána? Jakým způsobem? Co si vlastně od zahrady kolem Vašeho domu slibujete? Jaká máte od nás očekávání? Po té, co si takto obecněji promluvíme o těchto tématech, nastává pro nás práce s přípravou osazovacího plánu (viz. kategorie osazovací plán v menu stránek) a hlavně s položkovým rozpočtem.Zahradnické služby

Návrh zahrady

Realizace zahrad Návrh zahrady obsahuje nákres toho, na čem jsme se dohodli při naší první konzultaci na Vašem pozemku. Obsahuje v půdorysu základní rozčlenění pozemku, na různé typy ploch (záhony, travnaté plochy, dlažby, cestičky, terasy apod.). V travnatých plochách je specifikováno jaký druh trávy bude použit a v záhonech jsou zakresleny pozice a velikosti jednotlivých rostlin s jejich základním a srozumitelným názvem. Jsou zde zakresleny veškeré plochy a prvky ve Vaší budoucí zahradě. Osazovací plán by po vzájemné dohodě měl vypovídat o stavu po realizaci.

 

Položkový rozpočet

Zahrady Barda Položkový rozpočet je srozumitelný a po schválení zákazníkem pro nás jako realizátora neměnný. Obsahuje veškeré použité materiály (stavební prvky, rostliny, ochranné mat. apod.). Dále rozpočet obsahuje položky zemní a zahradnické práce,  kde je uvedena jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celková. Jako poslední je položka doprava, kde jsou uvedeny veškeré dopravy spojené s realizací. V úvodu rozpočtu je uvedena cena bez DPH, DPH a cena s DPH.

Zahradnické služby:

Soukromé zahrady  Veřejná zeleň  Plošné úpravy terénu  Terénní nerovnosti a skalky  Okrasná jezírka  Koupací jezírka  Okrasné trávníky nízko sečené  Okrasné luční trávníky vysoké  Osazovací plán a nákladový rozpočet  Terasy  Ploty  Pergoly a altány  Můstky a ostatní dřevostavby  Střih živých plotů  Střihy a řezy ovocných dřevin  Rizikové kácení  Ořezy dřevin  Chodníčky a cestičky v zahradě

Comments are closed